Tomasz Barczyk

Tomasz Barczyk, Naprawdę gorące lato, drzeworyt, 95x130cm, 2008, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Naprawdę gorące lato, drzeworyt, 95x130cm, 2008, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk (ur. 1975), artysta tworzący w drzeworycie czy linorycie, mocno zauważa osiągnięcia amerykańskiego pop-artu i Andy Warhola, który go twórczo inspiruje. Dla Barczyka istotne są techniki reklamy, ich sposób wizualnego oddziaływania i natychmiastowość przekazu. Nie interesują go jedynie estetyzmy, które odsuwa na dalszy plan, lecz skuteczność, z jaką dotrze do odbiorcy.

Barczyk zainteresował się człowiekiem z jego codziennością, precyzowaną należącymi do niego przedmiotami. Stosuje cytaty z rzeczywistości, które w formie rozpoznawalnych obrazów-ikon, pojawiają się w kompozycjach, jak np. butelka coca-coli w „Sweet Love”, grafice zrealizowanej w technikach litografii oraz linorytu w 2010 r.

Prace graficzne Barczyka z lat 1998 – 2005, te z początków jego twórczości, jak serie „Akt nieklasyczny” oraz późniejsze opracowania zestawu „Kolorowa Erotina”, na pierwszy rzut oka różnią się od tych późniejszych, tworzonych od 2006 do 2008 roku, czyli cyklu „Duch współczesnego życia”. We wcześniejszych wykonaniach artysty, znaczną rolę odgrywa kolor i efekt malarskości, uzyskiwane dzięki takim możliwościom warsztatu graficznego, jak stosowanie wielu matryc w jednej grafice i użycie różnych materiałów do ich wykonania. Opisywane ryciny, wykonane z użyciem prostych środków graficznych – linii, płaszczyzn czy faktur – tworzące anonimową figurę człowieczą oraz wpisujące ją tło w daną, iluzoryczną rzeczywistość, są niezmiernie czarowne. Artysta łączy podobne odcienie koloru albo barwy dopełniające, stosuje podstawowe farby, żółcień, błękit, czerwień oraz czerń. Otrzymuje emocjonujące kolorystycznie i formalnie obrazy graficzne, które symulują malarskie, wykonywane z użyciem farb olejnych, pasteli tudzież akwareli. Co się tyczy takich prac, jak „Erotina 1; akt”, „Erotina 2, akt” czy „Erotina 3; akt” – wszystkie z 2003 roku – zadziwiają wysublimowanym artyzmem.

Cykl „Duch współczesnego życia” jest czarno-biały, wykonywany techniką linorytu oraz drzeworytu. Jednakże w zestawie prac „Uważaj na słowa”, powstającego od 2009 roku, odnajdujemy barwę, chociażby jedną w połączeniu z czernią, tak jak w grafice „Radość życia”, wykonanej w technice litografii oraz drzeworytu w 2009 roku.

„W Radości życia”, Barczyk wyciąga główną esencję obrazu, obrysowując krechą uproszczony kształt dziewczyny. Poprzez umieszczenie czarnej, konturowej sylwety na jasnym, kontrastującym do niej tle, chce najpierw na niej skoncentrować uwagę odbiorców, dopiero potem na treści wynikającej z formy. Tworząc tak uproszczony przekaz graficzny z dziewczyną, w pozie symbolizującej zabawę, zdaje się artysta fragmentaryzować realia życia. Użyciem powszechnie znanego znaku graficznego, oznaczającego piwo, precyzuje wymyśloną rzeczywistość, którą można łączyć ze spędzaniem wolnego czasu oraz spotkaniami i rozmowami z przyjaciółmi. Analogicznie analizować można pracę „Squadniki” (2009), wykonaną tymi samymi technikami i bardzo podobną formalnie do „Radości życia”, także ukazującej świat odpoczynku i ludzkich relacji, wyrażony tym razem znakiem opisującym jednorazowy kubek kawy, podawany w publicznych barach czy kawiarniach.

Fragmentaryczny zapis obrazu życia, wynikający być może z fascynacji fotografią, stosuje artysta także w „Dance” (2006), w którym intensywnie przedstawiony świat radości, zabawy i tańców, również odnosi się do więzi ludzkich. Podobnie do „Radości życia”, wypełnia ciasno nośnik grafiki, dokładnie utworzoną plamą tańczącej dziewczyny z rozpostartymi na bok rękami, dotykającymi niemal krawędzi obrazu. Większe dopasowanie zarysu ciała do brzegów matrycy, może mieć na celu skupienie uwagi odbiorców na głównym przekazie obrazu. Zastosowanie czerni i bieli buduje napięcie pomiędzy bardzo jasnym tłem, a czarną figurą tancerki, co wpływa dodatnio na czytelność obrazu graficznego i jeszcze mocniej koncentruje obserwację na głównym wątku przedstawienia.

W podobnym tonie interpretować można drzeworyt „Erotina-Hel” (2006), w którym artysta także przedstawia fragment realności, w domyśle wyciągnięty z kadru fotograficznego, nasuwający na myśl pamiątkowe zdjęcie z wakacji zawierające wizerunek pozującej do fotografii dziewczyny. Obraz zinterpretowany syntetyczną czernią, uogólniającą kształty łódki oraz kobiety, automatycznie wprowadza wyobrażenie wypoczynku i opalania się na plaży.

W kolejnych realizacjach „Erotina”, nawiązujących tematem do powstałego w latach 2002-2005 cyklu podobnym tytule, także widać wyraźnie ewolucję Barczyka w stronę syntetycznej, uproszczonej formy graficznej, w porównaniu do kolorowych wersji „Erotiny”. W linorytach „Erotina X” czy „Erotina XI” z 2005 roku, czarnymi płaszczyznami i kreskami na białym tle papieru, powtórnie konstruuje Barczyk wnętrza łazienkowe oraz formy kobiecego ciała. „Topornymi”, konturowymi figurami, tworzącymi duży kontrast poszczególnych elementów w kompozycji, artysta formalnie znacznie silniej ukazuje kąpiące się damy, zarazem wydobywając antyestetyczne, ale paradoksalnie piękne właściwości grafiki warsztatowej.

autor: Sebastian Skowroński*

 

*Tekst na temat twórczości Tomasza Barczyka jest fragmentem pracy pisemnej Sebastiana Skowrońskiego „Akt w polskim druku wypukłym po II wojnie światowej”, złożonej w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w 2011 roku, jako jeden z elementów dyplomu na kierunku Grafika o specjalności Grafika Artystyczna.

 

 

Artyści:

Tomasz Barczyk urodził się w 1975 roku w Chełmie. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie ukończył w 1995 na specjalności snycerstwo. Studia w latach 1996-2001 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na Kierunku Grafika. Dyplom z wyróżnieniem w 2001 roku w Pracowni Wypukłodruku. Uhonorowany Medalem Tymona Niesiołowskiego za najlepszy dyplom artystyczny. Związany z pracownią litografii na kierunku grafika w macierzystej uczelni w Toruniu. Tworzy grafikę artystyczną (warsztatową): linoryt, drzeworyt (ksylografia), litografia; malarstwo, rysunek, collage. W dorobku ma kilkanaście wystaw indywidualnych i ponad 100 zbiorowych.

 

 

Galeria prac Tomasza Barczyka

Tomasz Barczyk, Menuet proszę pana, linoryt, 90x200cm, 2007, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Menuet proszę pana, linoryt, 90x200cm, 2007, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Naprawdę gorące lato, drzeworyt, 95x130cm, 2008, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Naprawdę gorące lato, drzeworyt, 95x130cm, 2008, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Radość życia, drzeworyt, litografia, 95x130cm, 2009, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Radość życia, drzeworyt, litografia, 95x130cm, 2009, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Barczyk, Squadniki, drzeworyt, litografia, 95x130cm, 2009, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Squadniki, drzeworyt, litografia, 95x130cm, 2009, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Gimnastyka-Czysta podłoga, drzeworyt, 65x95cm, 2008, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Gimnastyka-Czysta podłoga, drzeworyt, 65x95cm, 2008, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Erotina XI, linoryt, 47x71cm, 2005, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Erotina XI, linoryt, 47x71cm, 2005, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Barczyk, Erotina-Hel, drzeworyt, 48x68cm, 2006, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Erotina-Hel, drzeworyt, 48x68cm, 2006, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Erotina 13, linoryt, 48x65cm, 2003, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Erotina 13, linoryt, 48x65cm, 2003, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Erotina 12, linoryt, 47x65cm, 2003, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Erotina 12, linoryt, 47x65cm, 2003, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Barczyk, Erotina 3, linoryt, 95x15cm, 2003, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Erotina 3, linoryt, 95x15cm, 2003, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Erotina 1, linoryt, 95x15cm, 2003, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Erotina 1, linoryt, 95x15cm, 2003, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Dlaczego w Polsce lipiec jest zimny, drzeworyt, 95x130cm, 2008, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Dlaczego w Polsce lipiec jest zimny, drzeworyt, 95x130cm, 2008, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Barczyk, Aqua Erotina 3, linoryt, 95x14cm, 2005, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Aqua Erotina 3, linoryt, 95x14cm, 2005, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Bath Erotina III, linoryt, 95x14cm, 2005, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Bath Erotina III, linoryt, 95x14cm, 2005, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Dance, linoryt, 65x95cm, 2006, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Dance, linoryt, 65x95cm, 2006, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Barczyk, Aqua Erotina 1; akt, linoryt, 95x14cm, 2005, (reprodukcja - tomaszbarczyk.com)

Tomasz Barczyk, Aqua Erotina 1; akt, linoryt, 95x14cm, 2005, (reprodukcja – tomaszbarczyk.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 myśli nt. „Tomasz Barczyk

 1. Henryk

  Cieszy mnie fakt że do niedawna zapomniana sztuka drzeworytu, linorytu odzyskuje dawny blask. zamiast powiesić drukowane badziewie w ramce ze skandynawskiego sklepu meblowego, przecież lepiej wzbogacić nasze wnętrze o stylową grafikę, tym bardziej że antyczne grafiki jak i te współczesne drzeworyty zważając na kunszt artystyczny, wcale nie są „zbyt drogie”.

  Odpowiedz
  1. drzeworytnik Autor wpisu

   Oj, co prawda to prawda. Ja powiedziałbym nawet, że w przypadku nieznanych, młodych twórców, wiele drzeworytów czy linorytów (pięknych grafik o wysokich walorach artystycznych), można kupić za niewielkie pieniądze, a porównując z wydrukami ze wspomnianego przez Pana powszechnie znanego już w Polsce sklepu meblowego, wręcz „za grosze”.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge