Piotr Pasiewicz

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2012, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2012, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz (ur. 1979) to znany łódzki artysta. Jego grafiki są unikatami. Stosuje przede wszystkim linoryt, który łączy z rysunkiem, wykonywanym tuszem. Rezultatem tego jest jedna praca, bez zwyczajowego nakładu, specyficznego dla grafiki artystycznej. Piotr uwielbia czerń i biel, chociaż coraz częściej sięga także po podstawowe kolory. Artysta jest niezwykle płodny. Umożliwia mu to po części sposób jego pracy (stosowanie grafiki i rysunku na jednej karcie papieru), jak i nieustająca potrzeba wsłuchiwania się w siebie, w myśli i emocje, w wewnętrzną cząstkę siebie, która domaga się intensywnej uwagi i wizualnej kreacji.

Twórczość Pasiewicza cechuje swoboda wypowiedzi i spontaniczność, co niewątpliwie odbywa się przy bardzo aktywnym udziale Intuicji. Piotr świadomie odsuwa na bok pamięć dokonań wielu współczesnych artystów. Zapomina o tym, jak ukształtowało go dzieciństwo, szkoła czy społeczeństwo. Jest to koniecznością, aby w czasie kreacji obrazów graficzno-rysunkowych, łączyć się bezpośrednio, bez mentalnej projekcji czy inaczej nakładki, ze źródłem tworzenia. Ono „podpowiada” artyście, jakie są bolączki współczesnej egzystencji człowieka, jego jasne i ciemne strony, z którymi ten nieustannie walczy, miast je zaakceptować, co mogłoby pozwolić na pełne, bez szkodliwych ograniczeń, doświadczanie ziemskiej rzeczywistości.

Jego obrazy graficzno-rysunkowe są psychologiczną eksploracją, ukazującą ludzkie wnętrze bez cenzury. Walkę, mocowanie jasnej i ciemnej strony, zniewolenie. Jednostki? Zbiorowości człowieczej? Wszak Pasiewicz poprzez własnego Ducha łączy się z Nieświadomością zbiorową. A więc to co wytworzy, wytnie, narysuje, jest obrazem każdego z nas.

Ciężkie, czarne kształty są ciemnym aspektem osobowości, odrzuconej części naszego „ja”. Pasiewicz wchodzi w te cienie z wielką odwagą, bo przecież wiele osób na tym etapie poległo, stchórzyło. A on wsłuchuje się, pozwala sobie prowadzić wewnętrzny dialog. Według teorii Kartezjusza, umysł i ciało stanowią dwa całkowicie różne istnienia, odmienne substancje. Piotrowi udaje się je doskonale połączyć, dzięki czemu chwyta mentalnie zwyczajowo nieuchwytną energię, uwalnia ją, daje jej płynąć, przelewać się i naturalnie materializować na dużym arkuszu papieru.

Ta energia jest dwuskładnikowa, każda z jej części jest przeciwieństwem dla drugiej. I taka jest przedstawiana rzeczywistość, którą artysta mocno kontrastuje. Zastosowaną techniką, bo rysunek naniesiony tuszem jest szary a grafika linorytnicza czarna. Formą, odciśnięta płaszczyzna matrycy graficznej nie jest tak subtelna, jak delikatne kreseczki z tuszu. Użytym kolorem, kładąc obok, albo w miejscu czerni graficzno-rysunkowej, intensywną czerwień czy jasny błękit.

Ten grafik i rysownik zarazem, zdeformowanymi ciałami ukazuje pokaleczenie ludzkiej istoty, jej życiowe rany, które utrudniają pełne przejawianie się na fizycznym gruncie. Pasiewicz wyjaśnia, że to „praforma zmierzająca ewolucję, przypominająca o charakterze człowieczeństwa”. Czarne elementy jego przedstawień ujawniają cielesne tamy, a więc blokady, które negatywnie wpływają na ludzką egzystencję. Stąd częste linorytnicze „kratki” oddające ból, niezadowolenie czy zamknięcie w przyjętych ramach swojej egzystencji. Czarna plama kojarzy mi się też z ciałem ogólnie, symbolizujące Materię w której najczęściej uwięziona jest człowiecza świadomość. Czyż nie analogicznie do aktualnego świata, stawiającego majętność na pierwszym miejscu, a piętnującego istnienie duchowego życia? W żadnym razie nie chodzi o to, aby rezygnować z dóbr materialnych. Walczyć o nie powinni szczególnie mężczyźni, archetypowo pozostający wojownikami i przejawiać się w Boskiej Materii. Lecz finansowe dążenia, nie mogą przysłonić Nas, naszego jestestwa, całego bogactwa, jakim Bóg czy Natura ofiarowuje bezinteresownie każdego człowieka.

Autor: Sebastian Skowroński (bloger drzeworyt.pl oraz grafikalodzka.pl)

 

 

Artyści

Piotr Pasiewicz – urodzony w Łodzi (1979r.), ukończył studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa z wyróżnieniem na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w Pracowni Malarstwa I (Otwarta Księga) prof. Andrzeja M. Bartczaka. Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej, rysunku, performance, wideoartu i krótkich form filmowych. W 2011 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma na swoim koncie liczne wystawy zarówno indywidualne jak i zbiorowe, m.in. w Galerii Manhattan w Łodzi (2003), Muzeum Kinematografii w Łodzi (2006), Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi (2008), Muzeum w Sieradzu (2008), Galerii ImpART we Wrocławiu (2011), Galerii Arttrakt w Wrocławiu (2011), Muzeum w Głownie (2012), Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu (2012), na Festiwalu „Fluo Session 2” w Łodzi (2008), Festiwalu Firmament w Kielcach (2009), V Festiwalu Dialogu Czterech Kultur (2006), IV Międzynarodowym Festiwalu Animacji Reanimacja (2007), w Instytucie Historii Sztuki we Wrocławiu (2007) i w Łodzi (2009), Urzędzie Miasta Łodzi (2006), Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu (2010), IFF – Interdisciplinary Fringe Festival we Wrocławiu (2011), 14. międzynarodowym triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź 2011 (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi – Galeria Willa), 6. Festiwalu Kina Niezależnego „OFF jak gorąco” w Łodzi (2010), Festiwalu Underground.PL w Białymstoku (2009) oraz Festiwalu Dom w Tykocinie (2010).

W swych działaniach konsekwentnie tworzy świat, w którym przesiąknięte metafizyką kształty powstają w spontanicznym akcie twórczym. Fascynują go wzajemnie wykluczające się opozycje nie mogące bez siebie funkcjonować. Piotr Pasiewicz „kreuje wyłaniające się z wnętrza siebie uniwersum, które podlega ciągłej transformacji”. Śmiałymi gestami tworzy sugestywne i mroczne obrazy, gdzie martwe rodzi żywe, giętkość transformuje skostniałość, aby za chwilę znów zrzucić utrwaloną postać. Jedyną stałą jest zmienność oraz próba zobrazowania subiektywnych przeżyć wizualnych.

 

 

Galeria wybranych prac Piotra Pasiewicza

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek, 100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek, 100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2011, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2011, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2013, linoryt + rysunek, 100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2013, linoryt + rysunek, 100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek, 100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek, 100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek, 100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek, 100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2012, linoryt + rysunek, 100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2012, linoryt + rysunek, 100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Układanka II, 2012, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Układanka II, 2012, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2013, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2013, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2011, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2011, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2012, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2012, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

 Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2013, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)


Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2013, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2013, linoryt + rysunek,100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2013, linoryt + rysunek,100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2014, linoryt + rysunek,100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2014, linoryt + rysunek,100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2015, linoryt + rysunek,100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, 2015, linoryt + rysunek,100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek,70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek,70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek,100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek,100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek,100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek,100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek,100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek,100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek,100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Bez tytułu, linoryt + rysunek,100x70cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Transformacja, 2011, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

Piotr Pasiewicz, Transformacja, 2011, linoryt + rysunek, 70x100cm, (reprodukcja za zgodą artysty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge