Nowy gipsoryt

Marcin Wydrzyński, W podróży / In the Journey, 2015, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 155x110 cm (skan z katalogu do wystawy "Nowy Gipsoryt", Manufaktura, Łódź 2015)

Marcin Wydrzyński, W podróży / In the Journey, 2015, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 155×110 cm (skan z katalogu do wystawy „Nowy Gipsoryt”, Manufaktura, Łódź 2015)

W łódzkiej Manufakturze, a dokładnie w Muzeum Fabryki, ma miejsce wystawa pod tytułem Nowy Gipsoryt (termin: 29 styczeń – 20 marzec 2015 r.). Jej autorami są studenci i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi: Marcin Wydrzyński (ur. 1989, Łódź), Sebastian Grochocki (1988, Łódź) oraz Szymon Ryczek (ur. 1991, Łódź).

Ekspozycję zainicjowano wernisażem, podczas którego zaprezentowano proces wykonywania odbitki graficznej. „Celem wystawy jest nie tylko poszerzenie świadomości dotyczącej grafiki warsztatowej u dojrzałego odbiorcy, ale również zachęcenie najmłodszych do zabawy ze sztuką” (za: http://www.manufaktura.com, dn. 28.01.2015 r.).

Dla drzeworyt.pl, powołanego między innymi do propagowania artystycznych technik druku wypukłego, wydarzenie „Nowy gipsoryt” ma duże znaczenie nie tylko dlatego, iż ta technika graficzna jest stosunkowo rzadko stosowana w Polsce. Również z uwagi na wysoką wartość i nową jakość artystyczną przedstawianych prac, jak najbardziej zasługujących na miano sztuki współczesnej XXI wieku. Zresztą, zapewne nieprzypadkowo, uczestnicy wystawy zatytułowali ją Nowym Gipsorytem. W tym kontekście, zarówno jako artysta jak i miłośnik wszelakiego tworzenia, chciałbym podziękować twórcom, za tę efektowną reaktywację, zapominanej dziś techniki gipsorytniczej.

Pokaz wykonywania odbitki graficznej

Pokaz wykonywania odbitki graficznej

A ci pokazali zestaw prac o różnych rozmiarach, do wielkoformatowych włącznie, bo takimi określić należy takie o wielkości sięgajęcej nawet 159×114 cm. Oprócz gipsorytu, jako zasadniczej techniki druku wypukłego, oddali do zapoznania się oglądającym, także grafiki wykonane metodą linorytniczą.

Jeszcze bardzo krótko o samej twórczości młodych artystów, której wspólnym mianownikiem jest człowiek. Wszyscy próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie jest nasze miejsce we współczesnym świecie; o sens istnienia. Podkreślają znaczenie codziennej, duchowej walki, której kresem ma być według nich odnalezienie siebie, prawdy czy wydobycie wewnętrznego światła.

Sebastian Grochocki, Faeton (...), czyli w drodze do pałacu Heliosa / Phaeton (...), on_the_Way to the Helios Palace, 2014, gipsoryt, linoryt, druk ręczny / plaster-cut, linocut, handprinted, 28,3x65,3_cm (skan z katalogu do wystawy "Nowy Gipsoryt", Manufaktura, Łódź 2015)

Sebastian Grochocki, Faeton (…), czyli w drodze do pałacu Heliosa / Phaeton (…), on_the Way to the Helios’ Palace, 2014, gipsoryt, linoryt, druk ręczny / plaster-cut, linocut, handprinted, 28,3×65,3_cm (skan z katalogu do wystawy „Nowy Gipsoryt”, Manufaktura, Łódź 2015)

Każdy z tych młodych ludzi prowadzi poszukiwania w innym obszarze tematycznym, które prowadzą ich do odmiennych odniesień, znanych ze świata mitologii, codziennej rzeczywistości oraz z Biblii i ciemnej nocy duszy.

autor: Sebastian Skowroński

 

 

 

 

 

Sebastian Grochocki, Faeton, czyli tuż po zmartwychwstaniu / Phaethon after the Resurrection, 2014, gipsoryt, linoryt, druk ręczny / plaster-cut, linocut, handprinted, 26,2x16,4 cm

Sebastian Grochocki, Faeton, czyli tuż po zmartwychwstaniu / Phaethon after the Resurrection, 2014, gipsoryt, linoryt, druk ręczny / plaster-cut, linocut, handprinted, 26,2×16,4 cm

Sebastian Grochocki, Faeton tuż po strąceniu piorunem przez Zeusa / Phaethon after The Knocking with Lightning by Zeus, 2014, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 21,9x16 cm

Sebastian Grochocki, Faeton tuż po strąceniu piorunem przez Zeusa / Phaethon after The Knocking with Lightning by Zeus, 2014, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 21,9×16 cm

Sebastian Grochocki, Początek trzeciego rysunku, Próba Faetona I /  The beginning of the Third Drawing, The Trial of Phaenton I, 2013, druk wypukły /  relief printing, 19,2x13,3 cm

Sebastian Grochocki, Początek trzeciego rysunku, Próba Faetona I / The beginning of the Third Drawing, The Trial of Phaenton I, 2013, druk wypukły / relief printing, 19,2×13,3 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Grochocki, Wskrzeszenie Faetona / The Raising of Phaethon, 2014, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 22,3x15,9 cm

Sebastian Grochocki, Wskrzeszenie Faetona / The Raising of Phaethon, 2014, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 22,3×15,9 cm

Sebastian Grochocki, Prometeusz, czyli kara za ludzką słabość / Prometheus or The Penalty for the Human Weakness, 2014, gipsoryt, linoryt, druk ręczny / plaster-cut, linocut, handprinted, 19,7x14,1 cm

Sebastian Grochocki, Prometeusz, czyli kara za ludzką słabość / Prometheus or The Penalty for the Human Weakness, 2014, gipsoryt, linoryt, druk ręczny / plaster-cut, linocut, handprinted, 19,7×14,1 cm

Sebastian Grochocki, Tuż przed porwaniem Europy / Right before The Abduction of Europa, 2014, linoryt / linocut, 22,8x17,1 cm (zdjęcie z katalogu do wystawy "Nowy Gipsoryt", Manufaktura, Łódź 2015)

Sebastian Grochocki, Tuż przed porwaniem Europy / Right before The Abduction of Europa, 2014, linoryt / linocut, 22,8×17,1 cm (zdjęcie z katalogu do wystawy „Nowy Gipsoryt”, Manufaktura, Łódź 2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Grochocki, Zeus, czyli Leda z łabędziem / Zeus or Leda and the Swan, 2014, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 145x100 cm

Sebastian Grochocki, Zeus, czyli Leda z łabędziem / Zeus or Leda and the Swan, 2014, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 145×100 cm

Sebastian Grochocki, Zeus, czyli porwanie Europy / Zeus or The Abduction of Europa, 2014, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 113x155 cm

Sebastian Grochocki, Zeus, czyli porwanie Europy / Zeus or The Abduction of Europa, 2014, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 113×155 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szymon Ryczek, Nieskruszony, The Impenitent, 2014, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 17,5x12,3 cm

Szymon Ryczek, Nieskruszony, The Impenitent, 2014, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 17,5×12,3 cm

Szymon Ryczek, Przeszłość wyobrażona, Imagined Past, 2014, linoryt /  linocut , 70x50 cm

Szymon Ryczek, Przeszłość wyobrażona, Imagined Past, 2014, linoryt / linocut , 70×50 cm

Szymon Ryczek, Skruszony, The Penitent, 2014, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 17,5x12,3 cm

Szymon Ryczek, Skruszony, The Penitent, 2014, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 17,5×12,3 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

Szymon Ryczek, Skruszony, The Penitent, 2014, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 159x114 cm

Szymon Ryczek, Skruszony, The Penitent, 2014, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 159×114 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Wydrzyński, Nadchodza / They are coming, 2015, gipsoryt, druk ręczny, plaster-cut, handprinted, 14,5x15,5_cm

Marcin Wydrzyński, Nadchodza / They are coming, 2015, gipsoryt, druk ręczny, plaster-cut, handprinted, 14,5×15,5_cm

Marcin Wydrzyński, W podróży / In the Journey, 2015, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 155x110,1 cm

Marcin Wydrzyński, W podróży / In the Journey, 2015, gipsoryt, druk ręczny / plaster-cut, handprinted, 155×110,1 cm

Marcin Wydrzyński, zdjęcie bezposrednio z matrycy gipsorytniczej

Marcin Wydrzyński, zdjęcie bezposrednio z matrycy gipsorytniczej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge