Halina Chrostowska

Halina Chrostowska, Figura czerwona XVII, 1980, linoryt podmalowany, odprysk, collage, 66,5x52,5cm (reprodukcja - Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura czerwona XVII, 1980, linoryt podmalowany, odprysk, collage, 66,5×52,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska żyła w latach 1929-1990, była córką Stanisława Ostoji-Chrostowskiego, wybitnego grafika okresu międzywojennego. Studiowała grafikę w Akademii Stuk Pięknych w Warszawie (1946-1950) w pracowni Tadeusza Kulisiewicza i malarstwo u Jana Cybisa. Chrostowska lubiła zmagać się z formą i tworzywem, szukając najlepszych środków artystycznej wypowiedzi, artystka ciągle prowadziła eksperymenty, tak formalne jak i warsztatowe (Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000, s. 8).

Chrostowska początkowo korzystała w swej twórczości przede wszystkim z technik metalowych – akwaforty z akwatintą, odprysku, suchej igły (techniki wklęsłodrukowe); rzadko stosowała technikę drzeworytu, jednak z czasem zaczęła łączyć techniki metalowe z drzeworytniczymi i linorytniczymi. Swoje poszukiwania artystyczne prowadziła tworząc najpierw grafiki czarno-białe, jak abstrakcyjny cykl „Astralny” w 1957 roku czy figuratywny cykl „Komedianci”, rozpoczęty w 1961 roku. Prace z tego drugiego to m.in. „Statystki”, „Aktorzy”, „Tancerka”, „Monolog”. Kolor do swych prac wprowadziła w 1968 roku w serii „Portretów”.

Wówczas zaczęła Chrostowska tworzyć „Figury”, „które w różnych wariantach, pozach i kolorach będą towarzyszyć jej do końca życia” (Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000, s. 12). W niektórych „Figurach” pojawiły się torsy, tym samym graficzka wróciła do aktów z początków swojej twórczości, kiedy zainteresowana postacią kobiecą, stworzyła serie aktów, jak „Akty i dzbany I i II” z 1959 roku. Już wówczas widać było, że „zajmowało ją nie tyle odtwarzanie szczegółów anatomicznych, co raczej dążenie do syntezy” (Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000, s. 12,11). Akty w „Figurach” Chrostowskiej to „niemal zawsze akty kobiet z wyraźnie zaakcentowanymi piersiami i biodrami, o wdzięcznie wygiętych sylwetkach” (Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000, s. 8). „Figury” występują w cyklach kolorystycznych – czerwonym, różowym, żółtym, złotym.

Od 1980 roku artystka podmalowywała swoje prace ręcznie, tuszami barwnymi lub farbą olejną. Zaczęła też stosować collage wklejając folię, kawałki tapet, fragmenty rysunków i różnych odbitek graficznych. Jej prace z grafik przekształciły się w unikatowe dzieła, zawierające w sobie grafikę, rysunek i malarstwo, stanowiące pojedyncze egzemplarze, wykonane technikami mieszanymi.

Przez lata 70-te i 80-te Chrostowska tworzyła stale cykle „Portrety” i „Figury”, z przerwą na nieliczne prace z motywem ptaków oraz cykl „Ręce”, który powstał w wyniku odciskania dłoni na metalowych płytach pokrytych lakierem.

Halina Chrostowska, Figura srebrna XIII, 1978, linoryt, odprysk, 63,3x49,3cm (reprodukcja - Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura srebrna XIII, 1978, linoryt, odprysk, 63,3×49,3cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

„Figury” Chrostowskiej nie są aktami w potocznym ani w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Przyczyną tego stanu rzeczy nie jest to, że nie są one odrębnymi pracami, lecz częścią znacznie większej całości cyklu „Figury”, ale dlatego, iż forma postaci z tych obrazów jest bliżej nieokreślona. Na próżno w pracach Chrostowskiej szukać piękna kobiecego ciała, którym tak bardzo od początków sztuki pochłonięci są artyści różnych epok, stylów, kierunków artystycznych: artyści malarze, rzeźbiarze, graficy, a w sztuce współczesnej także fotograficy. Nie ma przeto w aktach Chrostowskiej szczegółów anatomicznych, dokładności w wiernym oddaniu iluzji brył, opisujących sylwetkę człowieka, a więc wymodelowanych akademickim kształtem i walorem piersi, linii ud, kobiecego tułowia czy wreszcie twarzy.

A więc celem Chrostowskiej nie było ukazanie tego rodzaju piękna, a przekazanie czegoś więcej, czegoś głębszego, znacznie mocniej skondensowanego. Jej proste w budowie postaci zmuszają bowiem do bardziej wnikliwego spojrzenia na sylwety określające kobiety, ich relacji do tła czy otoczenia, również ludzi, w którym się znajdują. Idąc dalej, prace te zachęcają do badania koloru, form plastycznych, faktury obrazu i ich wzajemnego oddziaływania na siebie. Widz zauważa, że obrazy uzyskane za pomocą technik graficznych, sprawiają wrażenie uzyskanych całkowicie malarsko. Oczywiście to wszystko szybko dzieje się w umyśle patrzącego, a do świadomości powinno dotrzeć to, na co artystka pragnęła zwrócić uwagę, tworząc kolejne „Figury” – na miejsce człowieka w otaczającym świecie – że wszyscy „jesteśmy tylko statystami w teatrze życia, że każdego można sprowadzić do umownego znaku plastycznego” (Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000, s. 12). Chrostowska była wyraźnie pod wpływem nowej figuracji, kierunku w sztuce po II wojnie światowej, którego zasadniczym tematem był człowiek, świat jego przeżyć i emocji oraz dramat istnienia. Wskazuje na to również silna obecność w jej pracach cech ekspresyjności, deformacji, a także atmosfery niepokoju oraz pesymizmu.

W Figurach niewiele jest świata rzeczywistego, jego naśladowania, dużo jest natomiast jego interpretacji czy nawet reinterpretacji. Artystka buduje bowiem otoczenie z form przypominających abstrakcję. Jednocześnie pozostawia przedstawiane figuralnie postaci kobiet, których syntetyczna budowa, składająca się z iluzji brył określanych kolorem i płaszczyznami faktur, oddaje wewnętrzne emocje . Tło tych figur często jest niedookreślone, zbudowane najczęściej z kresek i płaszczyzn. Hierarchizując w ten sposób poszczególne elementy obrazu, niejasne otoczenie postaci, Chrostowska pokazuje świat niefizyczny (duchowości i emocjonalności) przenikający się z materialnym, w którym żyje i usiłuje odnaleźć się współczesny człowiek.

Jej grafiki są upodobnione do malarstwa, składają się z kilku kolorów – czerwonego, niebieskiego, żółtego, zielonego; czasem również kolorów neutralnych, czyli bieli i czerni. Używanie takich barw, daje artystce możliwość budowania atmosfery ciepła i spokoju, ale też troski i złości, zarazem odkrywając przed nami wizualną formę duchowości.

Autor: Sebastian Skowroński*

 

*Tekst na temat twórczości Haliny Chrostowskiej jest fragmentem pracy pisemnej Sebastiana Skowrońskiego „Akt w polskim druku wypukłym po II wojnie światowej”, złożonej w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w 2011 roku, jako jeden z elementów dyplomu na kierunku Grafika o specjalności Grafika Artystyczna.

 

Artyści

Wybrane wystawy i nagrody: (za: http://culture.pl/pl/tworca/halina-chrostowska)*
1955 – Międzynarodowy konkurs i wystawa, towarzyszące V światowemu Festiwalowi Młodzieży i Studentów w Warszawie (II nagroda i srebrny medal)
1959 – I Biennale Młodych, Paryż
1960 – II Międzynarodowe Biennale Grafiki, Tokio (nagroda Muzeum Ohara)
1961 – VI Biennale Sztuki, Sao Paulo
1970 – II Międzynarodowe Biennale Grafiki, Florencja (złoty medal)

* Autor: Maryla Sitkowska, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, grudzień 2001.

 

Dopisek:

Ilustracje prac Haliny Chrostowskiej, żyjącej w latach 1929–1990, pochodzą z książki:

Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000.

Natomiast same prace pochodzą ze zbiorów:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Galeria Zachęta
Muzeum Narodowe w Wrocławiu
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
Muzeum ASP w Warszawied
Kolekcja prywatna z Wiednia

 

Halina Chrostowska, Ptak żółty VIII, 1976, linoryt podmalowany, odprysk, 52,5x40,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Ptak żółty VIII, 1976, linoryt podmalowany, odprysk, 52,5×40,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Ptak żółty, 1976, linoryt podmalowany, odprysk, 59,3x45,4cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Ptak żółty, 1976, linoryt podmalowany, odprysk, 59,3×45,4cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Ptak czerwony III, 1979, linoryt, collage podmalowany, odprysk, 35,5x59,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Ptak czerwony III, 1979, linoryt, collage podmalowany, odprysk, 35,5×59,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halina Chrostowska, Ptak czarny II, 1976, linoryt podmalowany, odprysk, 60,8x46cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Ptak czarny II, 1976, linoryt podmalowany, odprysk, 60,8x46cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Portret XI A, 1971, linoryt podmalowany, collage, 48,5x35,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Portret XI A, 1971, linoryt podmalowany, collage, 48,5×35,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Portret XI, 1971, kwasoryt, linoleum, 63,9x48,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Portret XI, 1971, kwasoryt, linoleum, 63,9×48,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halina Chrostowska, Figura srebrna XVII, 1977, linoryt podmalowany, 50x65cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura srebrna XVII, 1977, linoryt podmalowany, 50x65cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura żółta IV, 1977, linoryt podmalowany, odprysk, 43,5x35cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura żółta IV, 1977, linoryt podmalowany, odprysk, 43,5x35cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura żółta VI, 1972, linoryt, tusz czerwony, pędzel, 60,1x50,2cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura żółta VI, 1972, linoryt, tusz czerwony, pędzel, 60,1×50,2cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halina Chrostowska, Figura żółta IV, 1977, linoryt podmalowany, odprysk, 43,5×35,1cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura żółta IV, 1977, linoryt podmalowany, odprysk, 43,5×35,1cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura srebrna XVII, 1977, linoryt podmalowany, 50×65,1cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura srebrna XVII, 1977, linoryt podmalowany, 50×65,1cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura srebrna XIII, 1978, linoryt, odprysk, 63,3×49,3cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura srebrna XIII, 1978, linoryt, odprysk, 63,3×49,3cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halina Chrostowska, Figura srebrna XI, 1977, linoryt, odprysk 53×36cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura srebrna XI, 1977, linoryt, odprysk 53×36cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura srebrna XI, 1977, linoryt, odprysk 53×36cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura srebrna XI, 1977, linoryt, odprysk 53×36cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura srebrna X, 1977, linoryt, odprysk, 63,3×49,3cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura srebrna X, 1977, linoryt, odprysk, 63,3×49,3cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halina Chrostowska, Figura srebrna IX, 1977, linoryt podmalowany, odprysk, 65×49,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura srebrna IX, 1977, linoryt podmalowany, odprysk, 65×49,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura srebrna I, 1977, linoryt podmalowany, odprysk, 49,6x44,2cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura srebrna I, 1977, linoryt podmalowany, odprysk, 49,6×44,2cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura srebrna I, 1977, linoryt podmalowany, odprysk, 49,6x44,2cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura srebrna I, 1977, linoryt podmalowany, odprysk, 49,6×44,2cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halina Chrostowska, Figura niebieska XIV, 1978, linoryt, odprysk, collage, 50,4x64,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura niebieska XIV, 1978, linoryt, odprysk, collage, 50,4×64,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura niebieska XIV, 1978, linoryt, odprysk, collage, 50,4x64,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura niebieska XIV, 1978, linoryt, odprysk, collage, 50,4×64,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura niebieska XII, 1977, linoryt, odprysk, 51,2x66,3cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura niebieska XII, 1977, linoryt, odprysk, 51,2×66,3cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halina Chrostowska, Figura czerwona XV, 1980, linoryt podmalowany, collage, 50x65cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura czerwona XV, 1980, linoryt podmalowany, collage, 50x65cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura czerwona XVII, 1980, linoryt podmalowany, odprysk, collage, 66,5x52,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura czerwona XVII, 1980, linoryt podmalowany, odprysk, collage, 66,5×52,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura niebieska XII, 1977, linoryt, odprysk, 51,2x66,3cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura niebieska XII, 1977, linoryt, odprysk, 51,2×66,3cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halina Chrostowska, Figura czerwona XV, 1980, linoryt podmalowany, collage, 50x65cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura czerwona XV, 1980, linoryt podmalowany, collage, 50x65cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura czerwona VIII, 1971, linoryt, tusz czerwony, pędzel, 67,5x42,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura czerwona VIII, 1971, linoryt, tusz czerwony, pędzel, 67,5×42,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura czerwona IX, 1972, linoryt, odprysk podmalowany, 51,3x43,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura czerwona IX, 1972, linoryt, odprysk podmalowany, 51,3×43,5cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halina Chrostowska, Figura czarna II, 1971, linoryt, tusz czerwony, pędzel, 65,4x45,2cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

Halina Chrostowska, Figura czarna II, 1971, linoryt, tusz czerwony, pędzel, 65,4×45,2cm (reprodukcja – Halina Chrostowska, oprac. pod red. M. Sitkowskiej i M. Chipczyńskiej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2000)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge